Modeliranje je najugodnije sa prirodnom glinom. Model se treba prije pečenja sušiti minimalno 3 tjedna.

Svaki keramički predmet objedinjuju četiri osnovna Zemljina elementa, vječnu inspiraciju umjetnika, temelje kreacija i samoga života: zemlju, vodu, zrak i vatru.
Glina je vrsta zemlje, sadrži vodu, suši se na zraku, a svoj konačan oblik i čvrstoću dobiva pri pečenju na visokoj temperaturi – „u vatri“. Osim ova četiri elementa,
osobno volim reći da sadrži i peti element – duh stvaraoca što keramičkom predmetu daje posebnu čar.

Glina se često koristi u terapijske svrhe za razne korisnike kao što su djeca, starije osobe, osobe s poremećajima u ponašanju, osobe s posebnim potrebama itd.
Rad s glinom povoljno utječe na psihu, pa je idealna terapija protiv stresa koji je danas sve više prisutan. Rad s glinom osobito dobro razvija motoričke sposobnosti,
pa se preporuča što češći rad djecom svih dobi i uzrasta.