Uvjeti i pravila poslovanja

Na uvjete i pravila poslovanja primjenjuje se važeći Zakon o zaštiti potrošača u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji kojim trenutkom se smatra prihvat narudžbe kupca od strane prodavatelja.

Ovi opći Uvjeti i pravila odnose se na korištenje usluga sklapanja ugovora u kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu s trgovačkim društvom Kuća zelenog čaja d.o.o. Zagreb kao prodavateljem (u daljenjem tekstu: Internet prodavatelj), odnosno putem web domene Internet prodavatelja http://www.tajnagline.hr.

Usluge Internet prodavatelja dostupne su na internetskim stranicama http://www.tajnagline.hr.

Web stranice kao i ostale usluge Internet prodavatelja (kupnja putem Internet prodavatelja uz dostavu i kupnja putem Internet prodavatelja s dostavom u inozemstvo) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima. Korištenjem Internet prodavatelja obvezujete se poštivati niže navedene Uvjete i pravila.

Ukoliko se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavatelja.

Uvjeti i pravila korištenja Interent prodavatelja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Internet prodavatelja. Ako web stranice Internet prodavatelja nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja. Internet prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Opći uvjeti i pravila

Ovim se uvjetima i pravilima utvrđuju stranke u poslovnom odnosu, postupak naručivanja, dostave, plaćanja, reklamacija i odgovornosti za nedostatke prilikom kupnje robe putem Internet prodavatelja.

 1. Stranke u poslovnom odnosu su:

Trgovac ili prodavatelj je trgovačko društvo TAJNA GLINE j.d.o.o., Karlović Vinka 8, 40305 Nedelišće (OIB: 15898299087) koja posluje pod trgovačkim imenom TAJNA GLINE u daljnjem tekstu Internet prodavatelj putem Internet domene http://www.tajnagline.hr.

Kupac je kupac robe je posjetitelj Internet domene http://www.tajnagline.hr koji na web stranici Internet domene Internet prodavatelja http://www.tajnagline.hr odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu, a Internet prodavatelj istu narudžbu prihvati.

Isporučitelj naručene robe su prodajna mjesta Internet prodavatelja.

Putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja http://www.tajnagline.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda koji se nalaze u ponudi na prodajnim mjestima ili na zalihi pojedinog prodajnog mjesta Internet prodavatelja.

Valuta je hrvatska kuna (HRK).

Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede kako za kupnju putem interneta, tako i za kupnju u trgovini.

 1. Naručivanje

Roba se naručuju putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja http://www.tajnagline.hr na tamo predviđeni način, košaricom, i neopozivi su. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti robu zato što naručene robe nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Prihvat narudžbe od strane Internet prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Internet prodavatelja o prihvačenoj narudžbi e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe.

Internet prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

 1. Dostava

Opći uvjeti dostave

Okvirni je rok isporuke od 5 do 10 radnih dana, osim robe za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Rok počinje od trenutka kad Internet prodavatelj prihvati ponudu kupca. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se 35,00 kn s uključenim PDV-om. Također, kupac plaća 10,00 HRK za novčanu povratnicu, bez obzira na naručenu robu, Hrvatskoj pošti.

Ostali uvjeti dostave

Roba će biti zapakirana tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

 1. Plaćanje

Naručene robu i usluge kupac može platiti pouzećem, odnosno, gotovinom prilikom dostave ili na transakcijski račun.

 1. Zamjena robe reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamirane robe

Kupac može zamijeniti kupljen robu roku od 14 dana od primitka na adresu dostave. Internet prodavatelj se obvezuje reklamiranu robu zamijeniti istom ili robom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamiranu robu dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Roba s vidljivim oštećenjima, robu koju je kupac pokušao prepraviti, robu koja je oštećeni zbog neprikladne upotrebe i robu bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz web formular za reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja http://www.kucazelenogcaja.com. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti robu trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac trgovcu mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odrebama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Internet prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijest o raskidu ugovora.

Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.

Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora vršimo na naznačeni račun s vaše strane ili na adresu naznačenu za dostavu ukoliko naknadno kupac ne naznači drugu adresu.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju ugovora o kupoprodaji temeljem odrebama Zakona o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, kao i proizvoda izrađenog isključivo za potrošača.

 1. Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke
 • Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Internet prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

 1. Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje.

Kontakti:

TAJNA GLINE j.d.o.o.

Karlović Vinka 8, Nedelišće 40305

Email: info@tajnagline.hr

INFO TELEFON: 098/ 90 34 560

OIB: 15898299087

MB: 04202708

Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 070121162

Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 10,00 kn

IBAN: HR7024840081135060109, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., SWIFT: RZBHHR2X

IBAN: HR6723600001102413573, otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Kupac prihvaća uvjete poslovanja.